Loodgieters

Loodgieter Huizingen - VHN-renovaties.be

Sinds 1988 is VHN-renovaties gestaag gegroeid. Gespecialiseerd in de renovatie van gezinswoningen met inachtname en opvolging van de budgetten zoals vooraf vastgelegd.

Alle vakmannen   op 1 adres.

We plaatsen ook door U aangekochte toestellen en apparaten

VHN-renovaties.be contacteren


max. 400 resterende tekens


DISCLAIMER: Om ongewenste e-mail te vermijden worden berichten gescreend alvorens ze worden doorgestuurd naar VHN-renovaties.be. Commeriële berichten worden NIET doorgestuurd. Klik hier voor meer informatie.